Privacyverklaring

Waarom Wilton Staete het ideale bedrijfspand is

Ruime parkeergelegenheid recht voor de deur

Ideale ligging vlak langs de snelweg A12

Eenvoudig extra vierkante meters bij te huren

Representatieve uitstraling tegen concurrerende prijs

Privacyverklaring

Wilton Staete
gevestigd aan:
Wiltonstraat 30,
Veenendaal,
Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wilton Staete
Website: https://www.bedrijfspandveenendaal.nl
Wiltonstraat 30
3905 KW  VEENENDAAL
Nederland +31 (0) 653241856

DG.Waaijenberg is de Functionaris Gegevensbescherming van Wilton Staete. Hij is te bereiken via: info@waaijenbergvastgoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wilton Staete kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat:

 • u gebruik maakt van de kantoor verhuurdiensten van Wilton Staete,
 • en/of omdat u deze gegevens na accordering van deze privacyverklaring zelf verstrekt aan Wilton Staete:
  • bij het invullen van een contactformulier op de website bedrijfspandveenendaal.nl
  • per mail, per telefoon of anderszins, omdat u interesse heeft om mogelijk in de toekomst gebruikt te maken van de kantoor verhuur diensten van Wilton Staete

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsgegevens
 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Adresgegevens
 • IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@waaijenbergvastgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wilton Staete verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Wilton Staete verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Huren van kantoorruimte.
 • Oriëntatie op huren van kantoorruimte.
 • Marketing van Wilton Staete.
 • Verzoek tot contact met Wilton Staete.

Concreet:

Huren van kantoorruimte

U huurt met of namens uw bedrijf of instelling kantoorruimte bij Wilton Staete.

Oriëntatie op huren van kantoorruimte

U oriënteert zich met of namens uw bedrijf of instelling op de mogelijkheid om in de toekomst kantoorruimte te gaan huren bij Wilton Staete.

Marketing van Wilton Staete

De website van Wilton Staete verzamelt uw gegevens om onze website te verbeteren. Dit gebeurt via Google Analytics. Deze gegevens worden via uw IP-adres verzameld. Denk hierbij aan informatie die betrekking heeft op de duur van uw websitebezoek of de specifieke websitepagina’s op onze site die u bezoekt.

Verzoek tot contact met Wilton Staete

Als u ons verzoekt om contact met u op te nemen via het contactformulier op de website, per telefoon of anderszins, dan vragen wij alleen de benodigde gegevens om u van dienst te kunnen zijn. Uw naam, bedrijfsnaam en postcode gebruiken wij om u te koppelen aan de juiste contactpersoon binnen ons bedrijf. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wilton Staete bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Huren van kantoorruimte: conform de fiscale bewaarplicht van de Belastingdienst
 • Oriëntatie op huren van kantoorruimte: tot maximaal 1 jaar na het laatste contactmoment
 • Marketing van Wilton Staete: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment
 • Verzoek tot contact met Wilton Staete: tot maximaal 3 maanden na het laatste contactmoment
 • Chatgeschiedenis met Wilton Staete: tot maximaal 12 maanden na het laatste contactmoment via de chat

Delen van persoonsgegevens met derden

Wilton Staete deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een huurovereenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wilton Staete blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt Wilton Staete uw persoonsgegevens aan andere derden indien noodzakelijk, waaronder een makelaarskantoor dat betrokken is bij de verhuur van kantoorruimtes in Wilton Staete. Dit doen wij uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming.

Verwerkers

Categorie Naam Jurisdictie Doel Soort gegevens
Analyse Google Analytics Verwerken activiteiten Analyse website activiteiten IP-adres
Chat Smartsupp Verwerken chathistorie Direct klantcontact onderhouden IP-adres, locatie, chatgeschiedenis
Formulieren WordPress Verwerken van gegevens Het benaderen van contacten indien nodig Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Contracten en formulieren De bemiddelende nader te bepalen makelaarskantoor Verwerken van gegevens Bemiddeling Bedrijfsnaam

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

Email adres

Adresgegevens

KvK nummer

BTW nummer

Data m.b.t. huur van bedrijfsruimte

Subverwerker

Categorie Naam Jurisdictie Doel Soort gegevens
Analyse Signum Marketing Inzage van gegevens Analyse online activiteiten Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wilton Staete gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics

Wilton Staete maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Google Adwords-advertenties van Wilton Staete bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op- servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wilton Staete heeft hier geen invloed op.

Wilton Staete heeft Google geen toestemming gegeven om via Wilton Staete verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wilton Staete en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@waaijenbergvastgoed.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wilton Staete wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wilton Staete neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@waaijenbergvastgoed.nl